Martin Furtwängler

„Hilfe.“, 2020

„o.T.“, 2014

„Belzebub“, 2021

„Na Na“, 2018

„Liebespaar I“, 2021

„Narten“, o.D.

„o.T II“, 2021

„o.T I“, o.D.

„Krystil“, 2019

„Pass du Chaminege“, 2016